Prekių katalogas
Krepšelis

Taisyklės ir sąlygos

TAISYKLĖS IR SĄLYGOS


I. Bendrosios nuostatos

1. RiK-Pot.eu internetinės parduotuvės taisyklės galioja perkant elektroninėje parduotuvėje, esančioje internete adresu www.rik-pot.eu.
2. RiK-Pot.eu gali keisti parduotuvės taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą RiK-Pot.eu, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas „Sutinku“. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.
4. RiK-Pot.eu atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.


II. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš RiK-Pot.eu parduotuvės, turi užsiregistruoti RiK-Pot.eu internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. RiK-Pot.eu patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti RiK-Pot.eu informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. RiK-Pot.eu patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. RiK-Pot.eu įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus RiK-Pot.eu partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
3. Klientas, užsiregistruodamas RiK-Pot.eu parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes RiK-Pot.eu parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, RiK-Pot.eu atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Klientas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant RiK-Pot.eu parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
5. RiK-Pot.eu patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos klientų asmeninių duomenų apsaugai.


III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka prekes, o jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Rik-Tapes.eu patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Toliau klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo RiK-Pot.eu parduotuvėje būdų (plačiau – V taisyklių skyriuje).
4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą RiK-Pot.eu. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su RiK-Pot.eu parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas RiK-Pot.eu. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna RiK-Pot.eu. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir RiK-Pot.eu yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai RiK-Pot.eu gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą, RiK-Pot.eu sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys.
7. RiK-Pot.eu gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš parduotuvės pirkti, klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir RiK-Pot.eu vykdymo pradžios momentu.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas RiK-Pot.eu duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
9. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis RiK-Pot.eu parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.


IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės RiK-Pot.eu parduotuvėje.
2. RiK-Pot.eu nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių. Taip pat prekių įpakavimas savo forma ir išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamo RiK-Pot.eu parduotuvėje.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM ir Eurais be PVM.
5. RiK-Pot.eu parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu RiK-Pot.eu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl RiK-Pot.eu ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. RiK-Pot.eu per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6. RiK-Pot.eu įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, RiK-Pot.eu įsipareigoja tokias prekes klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6.2. RiK-Pot.eu įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
6.3. RiK-Pot.eu įsipareigoja pateikti klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. RiK-Pot.eu neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame RiK-Pot.eu.
6.4. RiK-Pot.eu visais atvejais pateikia klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.
6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, RiK-Pot.eu įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.


V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš RiK-Pot.eu parduotuvėje nurodytų būdų: Paysera sistema, pavedimu į RiK-Pot.eu banko sąskaitą.
2. Klientas sutinka su tuo, kad RiK-Pot.eu neturi prisiimti atsakomybės už tai, kad atliekant pavedimą už prekes, bankas nuskaičiuoja už tai komisinį mokestį.
3. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik RiK-Pot.eu gavus apmokėjimą už prekes.


VI. Prekių grąžinimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
2. Tokią teisę klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši kliento teisė siejama su tuo, jog klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) neprarado prekinės išvaizdos;
e) kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;
f) nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.).
Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių RiK-Pot.eu plombą bei lipdukus. Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti RiK-Pot.eu prekių įsigijimo dokumentus.
4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:
a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
b) kūdikių drabužėliai;
c) siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai;
e) spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
f) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
g) žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.
5. Norint grąžinti prekę reikia parašyti laiška el. paštu: info@rikela.lt. Kiekvienas atvejis sprendžiamas individualiai.
6. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus.
7. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinas pristatymas yra nemokamas.
8. Prekių grąžinimo atveju sumokėta suma už prekę/-es grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susitarimo dėl pinigų grąžinimo. Pristatymo mokestis nėra grąžinamas.


VII. Prekių pristatymas

1. RiK-Pot.eu įsipareigoja prekes pristatyti klientui per laikotarpį, nurodytą prekės meniu, kuris svyruoja nuo 2 iki 14 darbo dienų. Pristatymo kainos skaičiuojamos pagal siuntos svorį. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai RiK-Pot.eu sandėlyje nėra reikiamų prekių, o klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, RiK-Pot.eu įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinkti prekių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims prekes.
3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti RiK-Pot.eu pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4. Prekės, užsakytos RiK-Pot.eu internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. Prekės pristatomos su klientu suderintu laiku. Pristatymo laiką klientas pasirenka pateikdamas užsakymą. Pristatymo laikas nurodomas ir klientui siunčiamame užsakymo patvirtinime. Tais atvejais, kai nustatytu laiku klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti telefonu +370 69906464 arba elektroniniu paštu info@rikela.lt.
5. RiK-Pot.eu visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl kliento kaltės arba nuo kliento priklausančių aplinkybių.
6. Klientas privalo nedelsiant informuoti RiK-Pot.eu elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, RiK-Pot.eu atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
8. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai RiK-Pot.eu.


VIII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai RiK-Pot.eu turi būti teikiami elektroniniu paštu info@rikela.lt arba telefonu +370 699 06464.
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir RiK-Pot.eu vyksta valstybine kalba.
3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 7 dienas jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos klientui.
4. Tokią savo galimybę klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).
5. RiK-Pot.eu, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.

Naršydami mūsų tinklalapyje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.